بۆ پێووەندی گرتن بە ئێمەوە

بۆ پێوەندی گرتن بە کورد دیزاین و داواکاری و ڕەخنە و پێشنیارەکانتان دەتوانن کەڵک لەو ئێمایلانەی خوارەوە وەر بگرن.

ibrahim.azizi55@gmail.com

ibrahim_bewran@yahoo.se